تعرفه های میزبانی های ویندوزی

320000 تومان / سالیانه

WS1

امکان ارسال ایمیل 200

دارای فضای میزبانی 100 مگابایت

امکان ایجاد دیتابیس 1

امکان ایجاد زیردامنه 1

نصب و راه اندازی رایگان

850000 تومان / سالیانه

WS2

امکان ارسال ایمیل 200

دارای فضای میزبانی 1 گیگابایت

امکان ایجاد دیتابیس 2

امکان ایجاد زیردامنه 5

نصب و راه اندازی رایگان

1190000 تومان / سالیانه

WS3

امکان ارسال ایمیل 200

دارای فضای میزبانی 2 گیگابایت

امکان ایجاد دیتابیس 3

امکان ایجاد زیردامنه 10

نصب و راه اندازی رایگان

1860000 تومان / سالیانه

WS4

امکان ارسال ایمیل 200

دارای فضای میزبانی 5 گیگابایت

امکان ایجاد دیتابیس 4

امکان ایجاد زیردامنه 20

نصب و راه اندازی رایگان

2995000 تومان / سالیانه

WS5

امکان ارسال ایمیل 200

دارای فضای میزبانی 10 گیگابایت

امکان ایجاد دیتابیس 5

امکان ایجاد زیردامنه 30

نصب و راه اندازی رایگان

4970000 تومان / سالیانه

WS6

امکان ارسال ایمیل 200

دارای فضای میزبانی 50 گیگابایت

امکان ایجاد دیتابیس 6

امکان ایجاد زیردامنه 50

نصب و راه اندازی رایگان

تمامیه حقوق این سایت محفوظ می باشد. پارس دیتا