توافقنامه پارس دیتا (Pars Data Agreement)

 • اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي شركت پارس ديتا بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت، اعمال مي شود.
 • اين توافقنامه توسط و ما بين شركت پارس ديتا (سهامي خاص) كه در اين توافقنامه "پارس ديتا" ناميده مي شود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشتري خطاب مي شود) كه در اين توافقنامه "مشتري" ناميده مي شويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي مي گردد معتبر و قابل اجراست.
 • اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات پارس ديتا را تعيين نموده و تعهدات پارس ديتا به مشتري و بالعكس تعهدات مشتري به پارس ديتا را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشتري، تشريح مي كند.
 • اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي پارس ديتا، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشتري و پارس ديتا مي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات پارس ديتا مي باشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد.
 • تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات پارس ديتا به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات پارس ديتا، مشتري موافقت مي نمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد.
 • علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشتري، مشتري با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشتري يا هر كسي كه از اشتراي ايجاد شده توسط مشتري در پارس ديتا استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت مي كند، حتي درصورتي كه نقل و انتقال به جانشيني از مشتري انجام نشده باشد.
 • قوانين كلي مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامي مشتريان پارس ديتا اعمال مي شود. توافقنامه هاي خاص مربوط به خدمات و يا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند كه هريك صرفا در مورد مشترياني كه آن محصولات يا خدمات را تهيه نموده اند قابل اجراست.

الف) قوانين كلي خدمات و محصولات

 • 1) توافقنامه و تغييرات

  مشتري متعهد مي شود كه با تغييراتي كه ممكن است پارس ديتا هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات پارس ديتا را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشتري در استفاده از محصولات و خدمات پارس ديتا انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي پارس ديتا مسترد نمي گردد. مشتري مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات پارس ديتا مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به پارس ديتا اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشتري نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.

 • 2) تغييرات تعرفه

  • در صورتي كه تعرفه يك سرويس در هنگام استفاده آن سرويس تغيير نمايد، خريدار در صورتي كه تمايل به ارتقاء سرويس فعلي داشته باشد، بايد قيمت هاي جديد را رعايت نمايد. بنابراين خدماتي كه با تعرفه قبلي خريداري شده اند تنها تا پايان همان دوره ارائه مي گردند.

  • درصورت تمايل مشتري به ارتقاء سرويس ميزباني، اين ارتقاء از يك سرويس به سرويس بالاتر از همان نوع صورت مي گيرد.

  • روش محاسبه هزينه در چنين شرايطي به اين صورت است:

  ميزان استفاده كاربر از سرويس فعلي بصورت ماه شمار محاسبه شده و باقي مانده مبلغ به او برگردانده مي شود و سپس هزينه سرويس جديد با توجه به تعرفه موجود محاسبه مي شود.

  • سرويس هاي خريداري شده توسط مشتري تنزل داده نخواهد شد و تنها در هنگام تمديد سرويس اين امكان وجود دارد كه فضاي فعلي حذف و فضاي جديد تهيه شود كه در اين صورت كليه اطلاعات بايد بار ديگر بارگذاي شوند.

  • تغييرات صورت گرفته در تعرفه از طريق وب سايت شركت (www.parsdata.com) منتشر شده و مشتري مي بايست از اين تعرفه ها در هنگام خريد تبعيت نمايد. مگر در شرايطي كه پيش فاكتوري وجود داشته باشد كه پيش از اين تغييرات صادر شده باشد.

 • 3) تغييرات فني

  • شركت پارس ديتا به منظور ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده، اين حق را دارد كه اقدام به اعمال تغييرات در سرويس هاي موجود نمايد. در صورتي كه در اين مواقع سرويس مشتري تحت تاثير قرار بگيرد، شركت وظيفه دارد اين موضوع را توسط وب سايت يا از طريق ارسال به آدرس ايميل مشتري طي يك ماه تا يك روز قبل از آن به اطلاع او برساند. مشتري نيز بايد شرايط بوجود آمده را درك نموده و خود را با اين تغييرات سازگار نمايد.

  • هرگاه به دليل اضطرارهاي بوجود آمده شركت امكان اطلاع رساني نداشته باشد، در چنين شرايطي پارس ديتا هيچ مسئوليتي در اين قبال نخواهد داشت.

  • همچنين مشتري به شركت اين وكالت را مي دهد كه شركت به منظور ارتقاء كيفيت سرويس ها مي تواند بر روي خدمات و محصولات فعاليت هاي فني (سخت افزاري و نرم افزاري) انجام دهد.

 • 4) اطلاعات صحيح

  مشتري موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات پارس ديتا اطلاعات صحيح در اختيار پارس ديتا قرار دهدو پارس ديتا براي برقراري هرگونه ارتباط با مشتري از اطلاعات ارائه شده توسط مشتري استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه مي دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا پارس ديتا شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد پارس ديتا به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشتري را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

 • 5) حفظ اطلاعات محرمانه

  شما مي توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در پارس ديتا را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي محصولات و خدمات پارس ديتا اعمال مي شود.

  اين رويه در برگيرنده حقوق مشتري و مسئوليت پارس ديتا در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشتري است. پارس ديتا از اطلاعات مشتري بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.

 • 6) امنيت حساب

  مشتري متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشتري انجام گيرد به عهده خود مشتري است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به پارس ديتا اطلاع داده شود.بديهي است پارس ديتا هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشتري با و يا بدون اطلاع مشتري انجام شده نمپذيرد. مشتري همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به پارس ديتا يا ديگر مشتريان كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشتري بوده به عهده مشتري مي باشد. مشتري مي بايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشتري انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشتري و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشتري مي باشد. پارس ديتا از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشتري با و يا بدون اجازه مشتري خودداري مي كند.

 • 7) عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

  مشتري موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.

  چنانچه پارس ديتا به علت استفاده غيرقانوني مشتري از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشتري را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشتري نخواهد بود.

  پارس ديتا حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد پارس ديتا در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.

  چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشتري تهيه شده باشد پارس ديتا اجباري براي نظارت بر استفاده مشتري از خدمات و محصولات را ندارد.

  پارس ديتا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.

  پارس ديتا مجاز است دسترسي مشتري به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.

  چنانچه استفاده مشتري از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه پارس ديتا، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، پارس ديتا مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشتري خود خاتمه دهد.

  پارس ديتا همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشتري اقدام مي نمايد.

  چنانچه استفاده مشتري از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد پارس ديتا مجاز به لغو سرويس مشتري خواهد بود.

  اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

 • 8) عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

  پارس ديتا به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشتري متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به پارس ديتا مي باشد. مشتري تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه پارس ديتا را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.

 • 9) مالكيت معنوي

  كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي پارس ديتا متعلق به پارس ديتا است. مشتري موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.

  مشتري درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت پارس ديتا مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و پارس ديتا صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشتري درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از پارس ديتا يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشتري واگذار نشده است.

 • 10) استفاده از محصولات نرم افزاري پارس ديتا

  چنانچه مشتري محصولات نرم افزاري گواهي شده پارس ديتا را تهيه نمايد، پارس ديتا به مشتري يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.

  مشتري مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند.

  مشتري نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد.

  هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.

  پارس ديتا تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد.

  نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشتري به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي پارس ديتا هستند.

  كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري پارس ديتا بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود.

  هیچ یک از برنامه‌های سفارشی کاربران در زمینه محصولات نرم‌افزاری انحصاری نمی‌باشد مگر آنکه در قرارداد به صراحتا عنوان شود که انحصاری است.

  بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشتري اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشتري تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي پارس ديتا محفوظ مي باشد.

  پارس ديتا محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.

 • 11) هزينه و پرداخت

  كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشتري قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

  پارس ديتا صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود (www.parsdata.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشتري با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت پارس ديتا قابل انجام است. مشتري مي تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.

  چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورتحساب ماهانه مشتري براساس نرخ خريد تعيين مي شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورتحساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد، پارس ديتا به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشتري بر اساس نرخ هاي جاري پارس ديتا دريافت خواهد كرد.

  چنانچه به هر دليل پارس ديتا موفق به دريافت بدهي مشتري، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشتري موافقت مي نمايد كه پارس ديتا مشتري را براي تسويه بدهي تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشتري توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل پارس ديتا نتواند كل مبلغ بدهي مشتري بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشتري موافقت مي نمايد كه پارس ديتا مشتري را براي تسويه بدهي تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، پارس ديتا خود را مجاز مي داند تا بلافاصله سرويس مشتري را كه بوسيله مشتري يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.

  صورت حساب هزينه ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشتري دريافت مي شود. مشتري مي تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشتري توافق مي كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه پارس ديتا موفق به دريافت هزينه سرويس مشتري از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، پارس ديتا هيچ مسئوليتي در قبال مشتري و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

  ب) سيستم پيش پرداخت

  • مشخصات سيستم

   با استفاده از سيستم پيش پرداخت پارس ديتا در حقيقت مشتري پيشاپيش وجهي را به پارس ديتا مي پردازد و هر زمان كه مايل بود از موجودي حساب پيش پرداخت خود استفاده مي نمايد. بديهي است در زمان خريد نيز بجاي پرداخت در اصل يك مرتبه موجودي به حساب مشتري واريز و همان لحظه نيز توسط سيستم برداشت مي شود تا بدين ترتيب روال استفاده از سيستم پيش پرداخت براي همه محصولات و خدمات در هر حالت رعايت شود. مشتري در مقابل خدمات و محصولاتي كه از پارس ديتا خريداري مي نمايد و پارس ديتا به وي ارائه مي دهد توافق مي كند كه هزينه آنها را با استفاده از اين سيستم انجام دهد.

   پرداخت مشتري مي تواند از طريق كارت هاي اعتباري تعيين شده، حوالجات تلفني/ تلگرافي، حواله و يا چك حقيقي يا حقوقي و يا روشهاي پرداخت تعيين شده صورت گيرد. مشتري موافقت مي نمايد چنانچه چك بانكي وي وصول نگردد علاوه بر طي روال قانوني، ملزم به پرداخت جريمه اي معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده مي باشد، پارس ديتا خود را مجاز مي داند اين جريمه را بدون اطلاع قبلي از حساب مشتري دريافت نمايد.

   مشتري مي تواند هر زمان كه مايل باشد مقدار موجودي باقي مانده در حساب خود را از قسمت "رويداد هاي کاربران"در وب سايت پارس ديتا بررسي نمايد. در صورت تمايل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 30% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقي به مشتري مسترد خواهد شد.

   تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به سيستم پيش پرداخت بر اساس ريال ايران، پوند انگلستان و يا دلار آمريكا صورت مي گيرد و مسئوليت محاسبه و تبديل واحد ارزهاي ديگر به ريال، پوند و يا دلار آمريكا قبل از واريز به حساب بر عهده مشتري مي باشد،حداقل و حداكثري براي پرداخت وجود ندارد.

   خريدهاي بالاتر از99.000.000 ريال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفيف و خريد هاي بالا تر از 149.000.000 ربال منجر به در نظر گرفتن 7% تخفيف براي مشتري بصورتي است كه در خريدهاي بعدي وي محاسبه خواهد شد، پارس ديتا خود را مجاز مي داند كه هر زمان نسبت به لغو و يا تغيير اين تخفيف اقدام نمايد.

  • استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت

   استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت تنها براي خريد محصولات و خدمات پارس ديتا از طريق وب سايت پارس ديتا امكان پذير است.هيچ خريدي بدون تكميل موجودي حساب مشتري (حداقل به ميزان خريد مورد نظر) صورت نمي گيرد. مشتري مي تواند هر زمان كه مايل بود اعتبار خود را افزايش دهد. مشاهده ريز عملكرد مربوط به حساب مشتري از طريق لينك "رويدادهاي من" در كنترل پنل اعضاء در وب سايت پارس ديتا امكان پذير مي باشد.حساب مشتري خريدهاي انجام شده، وجه باقي مانده در حساب، مبلغ هر خريد انجام شده، زمان انجام و ... را نمايش مي دهد. پارس ديتا حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجراي هرگونه حكم قضائي، روال قانوني و درخواستهاي دولتي ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال و يا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت كلي و يا جزئي به روش جديد پارس ديتا در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.

  • ضمانتهاي ويژه

   مشتري توافق مي نمايد كه پارس ديتا هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. پارس ديتا صريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي پارس ديتا،شركتهاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي باشد.

 • 12) ضامن تعهدات

  مشتري يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشتري اين توافقنامه را با عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي نمايد، بدين وسيله اعلام مي كند و متعهد مي شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه را دارا مي باشد و هيچ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مي نمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نميزند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي دهد.

 • 13) رفع مسئوليت

  پارس ديتا تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي (از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...) مسئولیتی ندارد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)، نقض توافقنامه و رويه هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشتري در استفاده از محصولات و يا خدمات پارس ديتا و يا به هر علتي سبب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، هرچند پارس ديتا احتمال چنين خسارتي را گوشزد نموده است. در برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت پارس ديتا محدود به قانون مي گردد. مشتري موافقت مي كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط پارس ديتا در برابر خسارات احتمالي، بيش از كل مقدار پرداختي به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.

  انتهاي بند 12 توافقنامه برخي از حوزه هاي قضايي اجازه رد ضمانت ضمني را نمي دهند، در اين موارد، مسئله فوق در خصوص شما قابل اجرا نمي باشد.

  بند 21 ابقاء بندهاي 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن يا خاتمه يافتن توافقتامه به قوت خود باقي مي ماند.

 • 14) عدم وجود ضمانت

  پارس ديتا هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه مي شوند. پارس ديتا هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشتري را برآورده مي كنند ، سرويسها قطع نمي شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارائه نمي دهد. پارس ديتا هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي دهد.

 • 15) پرداخت غرامت

  مشتري توافق مي كند كه از پارس ديتا، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشتري (شامل نمايندگان مشتري و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشتري با و يا بدون اجازه مشتري، استفاده از خدمات و محصولات كه مشتري از پارس ديتا خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامههاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشتري موافقت مي نمايد كه از پارس ديتا در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشتري، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپيرايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشتري از طرف خود پرداخت مي نمايد. چنانچه شكايتي عليه پارس ديتا در حال اجرا يا ارسال باشد پارس ديتا بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشتري در مورد ارسال اين تعهدنامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. پارس ديتا مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشتري متعهد مي شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله پارس ديتا را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با پارس ديتا همكاري نمايد و همچنين توافق مي نمايد چنانچه پارس ديتا متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشتري در پارس ديتا گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشتري هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

 • 16) قوانين حاكم، محل دادرسي، عدم اجازه شكايت

  مشتري موافقت مي نمايد كه محل دادرسي پرونده هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط پارس ديتا در دادگاه تهران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشتري مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روشن شده اند شكايتي به دادگاه ارائه دهد.

 • 17) ابلاغ هاي قانوني

  كليه ابلاغها و اعلانات پارس ديتا (بجز موارد نقض توافقنامه) در وبسايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشتري ارسال مي شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي شود. اعلانات و ابلاغهاي مشتري به پارس ديتا ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت پارس ديتا و يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي واقع در تهران، خيابان مطهري، خيابان لارستان، کوچه شهید مرادحسین حسینی راد (افتخار سابق)، شماره 13 (۴۰ سابق) ارسال گردد.

 • 18) عودت وجه

  در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمیل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد در زمینه کالا تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

 • 19) توافقنامه كامل

  توافقنامه حاضر شامل رويه ها و توافقنامه هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشتري و پارس ديتا براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي گردد.

 • 20) تفكيك پذيري

  بخشهاي اين قراداد تفكيك پذير مي باشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم الاجرا هستند.

 • 21) سلب اختيار

  عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط پارس ديتا در مقابل مشتري يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از پارس ديتا نمي باشد.

 • 22) وضعيت اضطراري

  پارس ديتا همه تلاش خود را براي پايدار نگهداشتن خدمات و محصولات انجام مي دهد، با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل پارس ديتا هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس دهي پارس ديتا گردند. مشتري موافقت مي نمايد پارس ديتا را براي نتايج اين وقفه ها مسئول نداند.

 • 23) عدم بهره مندي شخص ثالث

  هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده اند.

 • 24) عناوين

  عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجودداشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند.

 • 25) پشتيباني

  پارس ديتا متعهد مي شود كه 24 ساعت شبانه روز و ايام تعطيل بصورت رايگان پاسخگوي سوالات مشتريان محترم باشد. همچنين مشتري متعهد مي شود در مواردي كه مربوط به اوست مراقبت و احتياط نمايد تا پشتيباني با سرعت بالاتر و نتيجه بهتر صورت پذيرد.

 • 26) نسخه پشتيبان (Backup)

  پارس ديتا بصورت دوره اي از سايت و بانك اطلاعاتي مشتري Backup تهيه مي نمايد. اما بايد توجه داشت كه لازم است مشتري جهت حفظ اطلاعات، اقدام هاي لازم را انجام دهد، چرا كه در درستي اين نسخه پشتيبان تضميني وجود ندارد.

 • 27) امور استخدام و بازاريابي

  افرادي كه با عنوان بازارياب در شركت مشغول بكار هستند بايد از اطلاعات خود بخوبي مراقبت نمايند، بگونه اي كه امكان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد.